POLÍTICA DE COOKIES

IBERCAMERA, S.A., pel seu propi compte així com també per compte de tercers disposa de serveis de medició i per tant pot utilitzar cookies quan un usuari navega pel lloc web. Les cookies són fitxers enviats al navegador per mitjà d’un servidor web amb la finalitat de registrar les activitats de l’usuari durant el seu temps de navegació. Mitjançant l’ús de les cookies, tant del lloc web com de tercers relacionats amb aquest, és possible conèixer múltiples detalls de l’activitat de l’usuari; per exemple, el lloc des del qual s’accedeix, el temps de connexió, el sistema operatiu emprat, les pàgines visitades i altres dades relatives al comportament de l’usuari a internet (paràmetres del trànsit, nombre d’entrades, etc.). És possible accedir al lloc web desactivant les galetes però podria interferir en el correcte funcionament d’aquest. Les galetes que fa servir el lloc web només s’associen amb usuaris anònims i el seu ordinador sense que puguin subministrar, per si mateixes, dades personals d’aquestos. Les galetes no recullen informació personal que permeti la identificació d’un usuari concret. Les cookies que empra aquest lloc web són sempre temporals.

POLÍTICA D’ENLLAÇOS

El lloc web pot contenir enllaços a altres llocs web amb polítiques de privacitat diferents a la d’aquest. IBERCAMERA, S.A. no es fa responsable del contingut o pràctiques dels llocs enllaçats i recomana a l’usuari la lectura detallada de la política de privacitat de qualsevol lloc web al que accedeixi des d’aquest.

PROPIETAT INTEL·LECTUAL I INDUSTRIAL

– Aquest lloc web és propietat de IBERCAMERA, S.A.
– La denominació, el disseny i els logotips que componen aquest lloc web són marques degudament registrades. El seu ús indegut pot ser perseguit de conformitat amb la legislació vigent.
– Els drets de propietat intel·lectual i marques de tercers estan destacats i l’usuari les ha de respectar en qualsevol cas.
– Queda prohibit reproduir, comunicar públicament, distribuir, cedir o transmetre, modificar o suprimir la informació, contingut o advertències del lloc web, excepte autorització prèvia, expressa i escrita de IBERCAMERA, S.A.

NORMATIVA APLICADA

Regl. 2016/679 UE, de 27 Abr. (Protecció de les persones físiques pel que fa al tractament de dades personals i a la lliure circulació d’aquestes dades i pel qual es deroga la Directiva 95/46 / CE -Reglament general de protecció de dades-).
CAPÍTOL IV. Responsable del tractament i encarregat del tractament. SECCIÓ 1. Obligacions generals. Article 30 Registre de les activitats de tractament. L 34/2002 de 11 JUL. (Serveis de la societat de la informació i de comerç electrònic).